Stránka je momentálne v rekonštrukcii


Kontakt

Adresa

Centrum pre deti a rodiny Bratislava – Röntgenova
Röntgenova 6
851 01 Bratislava


Telefónne číslo : 02/ 67 20 94 88
Email: posta@detskydomovstudienka.sk

IČO: 31753485
DIČ: 2020812123

Číslo sponzorského účtu: SK78 8180 0000 0070 0042 3590
Číslo výdavkového účtu: SK47 8180 0000 0070 0042 3566

Register OPK: https://www.ropk.sk/index.php?ids=564Kontakty


Riaditeľ

Mgr. Renáta Matejová
Telefón: 02/ 67 20 94 88
E-mail: matejova@detskydomovstudienka.sk


Úsek starostlivosti o dieťa

Mgr. Lucia Liptovská
Telefón: 02/ 67 20 94 25
E-mail: liptovska@detskydomovstudienka.sk


Úsek Centrum podpory profesionálnych rodičov

Mgr. Viliam Gyürke
Telefón: 02/ 67 20 94 47
E-mail: gyurke@detskydomovstudienka.sk


Úsek ošetrovateľskej starostlivosti

Mgr. Ida Drábikova
Telefón: 02/ 68 20 42 11
E-mail: drabikova@detskydomovstudienka.sk


Ekonomický úsek

Ing. Alena Vojenčiaková
Telefón: 02/ 67 20 94 14
E-mail: vojenciakova@detskydomovstudienka.sk


MAPA